Cara daftar untuk mendapatkan pemasangan Stesen Wuduk SAHALA® secara Percuma:

 • Isikan borang permohonan di bawah untuk mendapatkan pemasangan SAHALA®
 • Hanya pemohon yang layak dan menepati kriteria pemasangan program WAKAF
  SAHALA® akan dipertimbangkan untuk program ini dan permohonan yang telah
  diluluskan akan dipamerkan didalam jadual di atas
 • Pemasangan SAHALA® akan dibuat apabila pihak kami menerima jumlah wakaf
  yang mencukupi dengan kuantiti yang dipohon.
 • Pemasangan SAHALA® adalah mengikut aturan ‘First come First Serve basis” seperti
  didalam jadual  (Susunan paling atas adalah pemohonan yang paling awal dibuat)